آغاز دور جدید روابط فرهنگی میان ایتالیا و ایران بعد از کرونا

بوسیله گزارش ایسنا و به نقل از روابط اشتراکی فرهنگسرای نیاوران، یاروسلاوا رومانووا، دبیر ابتدا و رایزن بخش فرهنگی و مطبوعاتی سفارت ایتالیا در تهران طی بازدید از فرهنگسرای نیاوران و همچنین یازدهمین نمایشگاه دوسالانه ملی سرامیک، آثار ارائه شده در نمایشگاه را بسیار فاخر همراه با معانی انسانی و خرد شناسی عنوان کرد.

در این بازدید که با بدرقه عبادرضا اسلامی کولایی (مشاور کمک هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس فرهنگسرای نیاوران) و فربد همت آزاد (دبیر اتحادیه سفالگران) همراه حیات رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا با اشاره به سوابق روابط فرهنگی و هنری میان دو سرزمین و مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش وجود داشتن چنین روابطی در استحکام دوستی بین ایران و ایتالیا گفت: تکاپو می کنیم تا با شریک شدن مجموعه های فرهنگی و هنری فعال با پیشینه تاریخی چون فرهنگسرای نیاوران  در ایران، حوالی ی جدید روابط هنری و فرهنگی میان دو ملک سپس از مصیبت منحوس کرونا شکل بگیرد.

عبادرضا اسلامی کولایی همچنین تو این بازدید با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های بالای میان دو قلمرو ایران وایتالیا در سخنانی با مداومت پیاده شدن تعاملات هنری به ویژه پروگرام های مشترک فرهنگی و هنری دو کشور که جهت دوست و تعالی بیشتر می شود، با تاکیدبر ضرورت وابستگی موثر و کارآمد میان کشورهای اروپایی با ایران گفت: بسیار مشتاقم تا میان فرهنگسرای نیاوران و یکی از مراکز بنیادی و تاریخی کشور ایتالیا تفاهم روزنامه همکاری منعقد شود. اتفاقی که ماحصل آن می تواند نهایتا به مشارکت و تعامل سازنده  میان هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر دو ناحیه ختم شود.

یازدهمین دوسالانه سرامیک آبان و آذر ماه سال جاری در روزهای معمولی از ساعت ۱۰ تا ۲۰ و در روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۲۰ درون گالری شماره یک و دو و همچنین محوطه فرهنگسرای نیاوران میزبان تمامی علاقه مندان بوسیله هنرهای تجسمی است. 

انتهای پیام