برنامه مشترک ایران و قزاقستان برای فارابی

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی جماعت ملی یونسکو- ایران، با برگزاری جلسه ای با جناب سفیر قزاقستان داخل ایران و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو، اولیه هماهنگی ها برای برگزاری وبینار بین المللی فارابی با مشارکت ایران و قزاقستان که تو ۲۸ مهربانی برگزار می شود اجرا شد. داخل این جلسه «اسخت اورازبای» – رسول قزاقستان – اظهار کرد: معتقدم تو ایران باید همکارهای بیشتری با محفل ملی یونسکو ایران داشته باشیم و روابط فرهنگی در چارچوب یونسکو بین ایران و قزاقستان کوشا زیرفون شوند.

او با اشاره بوسیله پروگرام ریزی های انجام شده برای برگزاری وبینار بین المللی فارابی با انبازی مشترک ایران و قزاقستان عنوان کرد: امسال هزاروصدوپنجاهمین سال تولد فارابی دانشمند شرقی را جشن می گیریم. او متعلق به همه است و هرکدام از مناطق ما با فارابی وابستگی مستقیم دارد. این دانشمند تو شهری بوسیله نام  فاراب تو قزاقستان کنونی به جهان آمده است. ما فارابی را متعلق به ایران و قزاقستان می دانیم و این دانشمند ارشد بخاطر هر دو کشور ابهت دارد.

سفیر قزاقستان تو ایران با اعتراف این که قرار شد ایران و قزاقستان به طور مشترک درباره تولد فارابی پروگرام داشته باشند، دنباله داد: طرف قزاق پیشنهاد قسط که با ایران و چند مرکز پژوهشی چند کنفرانس را با موضوع فارابی برگزار کند که این مهم به دلیل مسری کرونا به مرحله اجرا نرسید، به همین برهان می خواهیم یک کنفرانس علمی سیاسی را در ۱۹ اکتبر بوسیله قیافه ویدیویی با محوریت فارابی برگزار کنیم.

اورازبای با تاکید بر این که این جلسه مشترک توسط ایران و قزاقستان برگزار می شود، تشریح داد: کشورهای متنوع و مراکز علمی نیز به عنوان مهمان در آن حضور دارند و چون برگزارکننده این رویداد مجازی ایران و قزاقستان هستند، برنامه در دو بخش با ریاست ایران و قزاقستان برگزار می شود و میهمانانی از کشورهای آذربایجان، کانادا، مصر، فنلاند، انگلستان، یونان، قرقیزستان، پاکستان، هلند، ازبکستان و قزاقستان و ایران برای حضور داخل این وبینار بین المللی دعوت شده اند.

سفیر قزاقستان داخل ایران با اشاره به محضر پررنگ مسوولان ایران و قزاقستان در این وبینار بین المللی، به اهمیت فارابی برای دو کشور رمز کرد و افزود: علاوه بر نفر چهارم قضا و قدر قزاقستان، وزرای فرهنگ، آموزش و امور خارجه قزاقستان درون این وبینار سخنرانی می کنند.

اورزابای گفت: کسانی که فارابی شناس هستند خواه فیلسوف و خاورشناس بوده و با آثار فارابی ارتباط دارند در فهرست برای گفت وگوی مجازی حضور دارند.

او با مداومت بر این که ایران باید حرف مبدا را درباره  فارابی بزند، افزود: مقصود داریم داخل سطح مطلوب این وبینار بین المللی برگزار شود، بنابراین سفیر قزاقستان تو پاریس همچنین این کار را ظهر می نرم و با نماینده یونسکو نیز گفت وگو کرده و هر دو قلمرو داخل این پاره حزن همدستی های تنگاتنگی دارند.

حجت الله ایوبی، نویسنده کل محفل ملی یونسکو-ایران نیز تو مصاحبت هایی با استقبال از برگزاری وبینار بین المللی فارابی از لفظ ایران و قزاقستان بوسیله هماهنگی های انجام شده برای برپایی این رویداد بین المللی رمز کرد و افزود: شخصیت های بزرگی  همچون فارابی، زمینه ساز یکدلی کشورها با یکدیگر هستند. فارابی دو امت را یگانگی داد. شخصیت های بزرگ فارغ از تعلق اندیشه داشتن به کشور یا کشورهایی، از جایی به بعد جهانی هستند و ما هر دو میزبان فارابی بودیم و باید درون شناساندن فکر های فارابی بوسیله جهانیان تلاش کنیم.

وی با پافشاری بر این که گیتی نیازمند پندار فارابی است و بشر به این نگاه و تفکر احتیاج دارد و فارابی امروز یک طرز محلول است، گفت: این میراث مشترک می تواند عامل اتحاد شود و این الگویی بخاطر منطقه خواهد حیات. در باب بزرگانی متشابه فارابی در زمینه های مشترکی در مقابل سمفونی و موسیقی کارهای مشترک بسیاری می قابلیت تولید کرد.

ایوبی همچنین با اشاره به فهرست میهمانانی که برای سخنرانی در این وبینار از آنان فراخوانی شده افزودن کرد: در پاریس سفرای دو ناحیه با یکدیگر در ارتباطند و وزارت امور خارجه ایران نیز داخل برپایی این اتفاق بزرگ همراه و همیار خواهد وجود.

در این جلسه علاوه بر حجت الله ایوبی دبیرکل باشگاه ملی یونسکو- ایران و اسخت اورازبای پیک قزاقستان، دانور بک دویسبای رایزن سفارت جمهوری قزاقستان تو ایران، عبدالمهدی مستکین مدیر دسته فرهنگ و امیر روشن معاون ارتباطات و مشارکت های کمیسیون ملی یونسکو- ایران حضرت داشتند.

انتهای پیام