چراغ هنر داخل زمانه قرنطینه و محدودیت معقول نشده است

به گزارش ایسنا به نقل از واحد ارتباطات و رسانه بیست و هفتم مهمانی هنرهای تجسمی جوانان ایران، سید عباس صالحی داخل پیام خود به این مهمانی تالیف است: مهمانی هنرهای تجسمی جوانان مجالی بخاطر گردهم آمدن هنرمندان جوان و پیشکسوت است که به کشف استعداد هنری دوده آینده ساز این هنر گرانسنگ می انجامد. جوانانی محقق که با محضر فعال خود تو این رویداد و داخل سایه تعامل با استادان پیشکسوت، توانمندیهای خویشتن را بروز داده و از این رهگذر، آثاری می آفرینند که درون گنجینه هنرهای تجسمی ایران، تجلی شایسته کردن امروز را ثبت و ضبط خواهد کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داخل این پیام ادامه عدل: رویداد فرهنگی مهمانی هنرهای تجسمی جوانان با زیاد از ربع صد پیشینه ـ که عده شایان توجهی از هنرمندان عالی امروز مولود درخشش در این رویداد بوده اند ـ اکنون جایگاهی عالی داخل میان مجموعه عید های هنری یافته و این فردی با دیو و مقصود و نشاط و تمایل جوانی گره خورده است. هنرمندان پیشکسوت درون فضای تعامل و گفت وگو، استعدادهای ناب را در رشته های هنرهای تجسمی کشف می کنند و هنرمندان بالغ همچنین خود را در معرض سنجش استادان صبر می دهند. جایی که هنرمندان جوان، تجربه های زیسته خویشتن را در جای پا هنری خویش یه شمایل می کشند و یادگاری بی بدیل از این شایسته کردن برجای می گذارند.

داخل پیام صالحی آمده است: عید هنرهای تجسمی جوانان تو دوران پختگی و بهره گیری از تجربیات اجرایی سالیان گذشته است و جای خوشوقتی است که هر سال به اهداف پیش بینی شده خود نزدیک نمدار شده است.  اگرچه روزهای شاق شیوع بیماری کرونا، بر هنرمندان سخت گذشته است، ولی هنرمندانی بوده اند که با خلق اثر، روند فرهنگی را پیش درگیر اند و بارقه امید را تو پس همه محظور ها محسوس نگاه داشته و التیام بخش آلام اجتماع شده اند.

وزیر ادب و ارشاد اسلامی در پیام خود افزوده است: مشارکت متجاوز از هزار جوان هنرپیشه در جشنواره، نشان می دهد که چراغ هنر در زمانه قرنطینه و محدودیت خاموش نشده است؛ هرچند امکان برگزاری حضوری مهمانی میسر نشد و همچون بسیاری از رویدادها داخل بستر فضای رمزی متعاقب می شود، اما روزی گیری از امکانات این فضا، تجربه ای تازه بخاطر جشنواره، ستاد اجرایی و هنرمندان نما زده است.

خویش از گذشته و آگاهی از جریان هنر امروز، به واقع رادیکال ترین عامل تو وضع پرورش حافظه و استعداد هنری جوانان است که با حضور استادان مجرب در رشته های انواع به انجام و اختتام می رسد.

صالحی اعتراف امیدواری کرده است که بیست و هفتم اطراف مهمانی هنرهای تجسمی جوانان، با برگزاری برخط تو نیکوترین کیفیت، پاسخگوی نیاز آموزش به جوانان بکلی کشور و کشف بهترین های جوانان ایران باشد.

ارتباطات و رسانه

جشنواره هنرهای تجسمی جوانان

سعید اسلام زاده