تشکیل کارگروهی برای بازرسی بر اعزام هنرمندان و عرضه آثار هنری به خارج از سرزمین

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت ادب و ارشاد اسلامی، سیدمجتبی حسینی ـ کمک امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ در این نشست گفت: با توجه بوسیله ظرفیت اداره فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای اعزام هنرمندان و ارائه آثار هنری در خارج از کشور، ضرورت دارد هنرمندان و آثار ارزشمند هنری که پاسبان مناسبی برای هنر ایران هستند، تفویض شوند. از این رو حصه های تخصصی معاونت امور هنری می توانند نظرات خود را ارائه کنند و درون تعامل با دایره ارتباطات اسلامی، هنرمندان و گروه های هنری انتخاب شوند. نیز در اعزام هنرمندان و گروه های هنری به دیگر کشورها، مخاطب شناسی شکوه دارد و آثاری ارزان بخاطر نمایش و انجام در کشورهای مختلف انتخاب شود.

حجت الاسلام مهدی ایمانی پور، معاون شرکت های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی داخل این جلسه گفت: تمایل داریم کارگروه بین الملی گسیل هنرمندان و گروه های هنری به خارج از قلمرو با حضور نمایندگان معاونت امور هنری تشکیل شود تا نظرات پاره های تخصصی در انتخاب و اعزام هنرمندان و گروه ها مورد توجه باشد و آثار هنری حرفه ای به عنوان هنر ایران تو خارج از کشور ارائه شود.

انتهای پیام