تشکیل کارگروهی برای نظارت بر گسیل هنرمندان و نمایش آثار هنری به خارج از سرزمین

به گزارش ایسنا بوسیله نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمجتبی حسینی ـ معاون امور هنری وزارت اتیکت و ارشاد اسلامی ـ در این میتینگ گفت: با توجه به ظرفیت موسسه ادب و ارتباطات اسلامی برای اعزام هنرمندان و نمایش آثار هنری در خارج از کشور، ضرورت دارد هنرمندان و آثار ارزشمند هنری که نماینده مناسبی برای هنر ایران هستند، انتخاب شوند. از این رو بخش های تخصصی معاونت امور هنری می توانند نظرات خود را ارائه کنند و داخل تعامل با سازمان ارتباطات اسلامی، هنرمندان و گروه های هنری انتخاب شوند. نیز در اعزام هنرمندان و گروه های هنری بوسیله دیگر کشورها، مخاطب شناسی اهمیت دارد و آثاری مناسب بخاطر نمایش و ایفا در کشورهای متنوع انتخاب شود.

حجت الاسلام مهدی ایمانی پور، معاون مشارکت های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این میتینگ گفت: خواهش داریم کارگروه بین الملی اعزام هنرمندان و قسمت قسمت کردن های هنری بوسیله خارج از کشور با محضر نمایندگان معاونت امور هنری تشکیل شود تا نظرات بخش های تخصصی درون گزینش و اعزام هنرمندان و گروه ها مورد توجه باشد و آثار هنری حرفه ای به عنوان هنر ایران داخل خارج از سرزمین ارائه شود.

انتهای پیام