فایده صالحی بوسیله آغاز روابط فاش امارات و رژیم صهیونیستی

بوسیله گزارش ایسنا، سیدعباس صالحی درون واکنش بوسیله این موضوع در صفحه انحصاری توئیترش نوشته است:

«از سودا قرن به توافق حقیر رسیدند. وقوف اسرائیل توسط امارات!!

کوهی که موش زایید!

به گفته امام علی (ع):

بدنه ارعدوا و ابرقوا و مع هذین الامرین الفشل

چونان غرش خروشیدند و چونان صاعقه درخشیدند، اما پیش نرفتند و واپس خزیدند.»

انتهای پیام