ویدئو / اعتراض به تملک خانه هنرمندان اصفهان توسط بنیاد شهید

تصویربردار: خشایار لک نژاد / تدوینگر: جواد علیزاده