مهتر هیات مدیره اتحادیه کشوری موسسات و تشکل های قرآن و عترت گزینش شد

به گزارش ایسنا، بوسیله نقل از  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، داخل این جلسه انتخاب رئیس هیات مدیره اتحادیه کشوری انجام و با رای گیری اعضاء جناب آقای مرتضی طلایی با تصرف ۱۵رای به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب شد.

باتوجه به نظرات خیلی تفویض مدیرعامل سندیکا کشوری به دو هفته بعد موکول شد. براین شالوده ۲۳مردادماه این جلسه در دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.

در این جلسه مصوباتی برای پیشبرد اهداف این اتحادیه کشوری همچنین مقبول شد.

وزارت اتیکت و ارشاد اسلامی نیز بازرسی خود را بروی این هيئت قانونگذاری خواهد داشت و درون عارض بروز تخلف استفهام های لازم ارتکاب می شود.

انتهای پیام