ویدئو / اعتراض به تملک بناء هنرمندان اصفهان توسط بنیاد مثال

تصویربردار: خشایار لک نژاد / تدوینگر: جواد علیزاده