آرشیو ماهانه: آگوست 2020

مهتر هیات مدیره اتحادیه کشوری موسسات و تشکل های قرآن و عترت گزینش شد

به گزارش ایسنا، بوسیله نقل از  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، داخل این جلسه انتخاب رئیس هیات مدیره اتحادیه کشوری انجام و با رای گیری اعضاء جناب آقای مرتضی طلایی با تصرف ۱۵رای به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب شد. باتوجه به نظرات خیلی تفویض مدیرعامل سندیکا کشوری به دو هفته بعد موکول شد. براین شالوده ۲۳مردادماه این جلسه در دارالقرآن سازمان…

ASGHARIOOON/O O Braid؛ کابل هوشمند گوگل با توانایی کنترل پخش موسیقی ازطریق فقره

ASGHARASGHARASGHARASGHARASGHARASGHARگوگلOOONOOONOOONOOONOOONOOON به عنوان یکی از نام آشنا ترین شرکت های فناوری محور گیتی هموار نشان داده است که به خلق نوآوری های جدید علاقه ای خاص دارد؛ این شرکت پیش زیرفون توانسته نوعی ژاکت خاص تولید درنگ که بوسیله لمس حساس است. گوگل همچنین ازطریقپروژه ی سولی و جهیز موشن سنس جدیت کرده است نحوه ی تعامل با گوشی های هوشمند را…