تجسس «ایران بزرگ فرهنگی» در گفت وگوی حی اینستاگرامی

مقاوم داوودی تو گفت وگو با ایسنا، با بیان این که این انجمن تو دوران کرونا، تبار گفت وگوهایی داخل حوزه تاریخ ایران و ایران شناسی با دیگر دانشگاه های ملک تو قالب پخش زنده اینستاگرامی برگزار می کند، ادامه عدل: درون این نشست که با حضور مرتضی رضوانفر – پژوهشگر و عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری – برگزار می شود، به موضوع «ایران بزرگ فرهنگی تا کجاست» می پردازد.

او با بیان این که این گفت وگو بین هيئت قانونگذاری علمی کتاب دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی کتاب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار می شود، توضیح قسط: درون این گفت وگو تقلا می کنیم تا پا را از مرزهای دیپلماتیک کنونی ایران فراتر گذاشته و ادب بزرگِ ایرانی که تو کشورهای همسایه و اطراف همچنین حیات دارد و از آن به عنوان «ایران ارشد فرهنگی» شهرت محبوس می شود را معاینه کنیم.

وی گفت: دکتر رضوانفر سال هاست با سفر به کشورهای اطراف ایران از قفقاز پژمان تا چین، سطر جاده ابریشم را بررسی می بطی ء و با ثبت و بایگانی کتیبه های مرتبط با ایران فرهنگی به پیوند آیین و آداب و رسوم و رفتار مردم از آن اطراف تا کنون می پردازد و در واقع رد پای ایرانی ها را در این کشورها معاینه می کند.

او بررسی ایران فرهنگی و مرزهای آن را  از موضوعات ضروری دانست که باید بیشتر مورد مباحثه استراحت گیرد و دنباله عدل: باید بتوانیم از طریق این فرهنگِ مشترک که با کشورهای پیرامون داریم، تعامل و همدستی های فرهنگی، دیپلماتیک و اقتصادی با آن ها درست کنیم.

داوودی پافشاری کرد: این گفت وگو پنج شنبه ۱۵ خرداد ساعت ۲۲ از طریق ورقه «sbu.history» به صورت زنده پخش می شود.

انتهای پیام