بازگشایی مراکز کانون عاری محضر اعضا

به گزارش ایسنا بوسیله نقل از اداره طاس روابط عمومی و امور بین الملل کانون، با توجه به غرض های گرفته شده در ستاد ملی مبارزه با کرونا و اعلام رسمی طالع مبنی بر بازگشایی اداره های دولتی، مراکز فرهنگی هنری ثابت کانون در سراسر کشور از روز شنبه، دهم خرداد ۱۳۹۹ به رخساره رسمی و بدون درگاه اعضا بازگشایی می شوند.

پهلو همین اساس، تمامی کارکنان شاغل تو مراکز فرهنگی هنری کانون با رعایت دستورالعمل های بهداشتی تا کنترل ویروس کرونا و بر بن شایسته کردن مصوب در محل کار خود فراهم خواهند شد.

مربیان ثابت، سیار و پستی مجلس با حضور داخل مراکز فرهنگی هنری ثابت، به امر آماده سازی و برنامه ریزی برای فعالیت های تابستانی در جزئي از جمله اوقات قرار و همچنین خدمات دهی مجازی از طریق فضای رمزی خواهند صیقلی.

خدمات دهی مستقیم مراکز فرهنگی هنری حلقه پرورش روحی به کودکان و نوجوانان از تیر سال ۱۳۹۹ آغاز می شود.

مدیران بی مو کانون بر حسب وضعیت استان و به ترانه استفاده بهینه از ظرفیت فضای رمزی می توانند ساعت موثر مراکز فرهنگی هنری را نیز به بعدازظهرها نقل مکان کنند.

کنار اساس این خبر، با شیوع ویروس کرونا، مراکز فرهنگی هنری جماعت از اسفند ۱۳۹۸ تعطیل شدند، اما مربیان کانون غصه زمان با لول جهادی «رسول شوق مجازی» همراه شدند و با شرکت در فراخوان ها و برنامه های مجازی، فعالیت های کانون و ارتباط با کودکان و نوجوانان انسجام بیشتری پیدا کرد و در فضای رمزی به عمل درآمد.

بر زمینه شیوه مجله معاونت فرهنگی کانون، از فروردین ۱۳۹۹ علاوه بر فعالیت «فرستاده امید مجازی» فعالیت های انجمن های تخصصی و آموزش های مجازی مراکز ویژه اعضای هر مرکز تو بستر اینترنت مهیا شد و مربیان فرهنگی، ادبی و هنری کانون در بکلی قلمرو با تشکیل دسته داخل فضای مجازی، تمامی فعالیت های حضوری را به عارض مجازی برای کودکان و نوجوانان برگزار کردند و این سیلان تا زمان جناب بچه ها در مراکز محفل ادامه خواهد داشت.

محفل همچنین قرار است به زودی بستری اینترنتی را بخاطر فعالیت های مجازی با عنوان کانون مجازی فراهم درنگ.

انتهای پیام