ورزش های شلخته، پیشنهادی برای قرنطینه کودکان

مهرنوش خالقی -روانشناس عمومی و مربی کودکان- در گفت وگو با ایسنا، با اشاره بوسیله اینکه کودکان صفر تا سه سال نیاز به فعالیت هایی دارند، حواس پنج گانه پایگاه تحریک و تقویت شود، پیشنهاد می دهد که بازی messy play یا ورزش های شلخته یا بازی های کثیف برای تهییج حواس پنج گانه  نوزادان و کودکان تا سن سه سالگی تک توجه جدی والدین قرار گیرد.

او قرنطینه را فرصت مناسبی می داند تا خانواده ها بتوانند فضاهای مختلف خانه را برای بازی صغیر ها ارزان و آماده کنند. چنانچه بابا و مادری نسبت به تمیز ماندن خانه حساس هستند؛ باید شرایط خانه را طوری مهیا کنند؛ نفاق و درگیری بین والدین و کودکان به حداقل مقدور برسد.

بخاطر مثال اگر فرزند صغیر شما قاعده دارد که دیوار را خط خطی کند یا نقاشی بکشد، بهتر است روی خرابه کاغذ، مقوا خواه نایلون بچسبانید. یا برای فداکار بازی ها که کثیفی و شلختگی دارند؛ بهتر است یک سفره یا پارچه ای پهن شود تا طفل روی آن به راحتی ورزش بطی ء.

این روانشناس پیش روی می بطی ء که ورزش های شلخته یا Messy Play مثل کف بازی، اثر جزیی بازی، خاک بازی، گِل بازی و شن ورزش حواس بچه ها را تحریک می کند، حتی تعدادی کودکان شناخت دارند با غذاهایی مانند ماکارونی بازی کنند. والدینی که ناراحت خوردن خمیرهای بازی توسط کودک هستند؛ می توانند با آرد و رنگ های خوراکی، خودشان خمیر درست کنند.  

فضاهای تک مصرف برای بازی های شلخته

خالقی امتداد می هد که  بخاطر بازی های شلخته یا نجس بازی، می توان از بالکن مسکن ها کاربرد کرد. اگر خانه ای بالکن نداشت؛ خانواده ها می توانند از حمام، حیاط خانه یا پارکینگ استعمال کنند. البته همه این فضاهای پیشنهادی، باید کاملاً پاکیزه و مصون باشند. برای شهید باید از نبود اشیا و لبه های تیز درون دوره بچه مطمئن شوید.

او با تأکید بر اینکه کودکان زیر سه گانه سال تا ساعت ها با بازی های شلخته سرگرم می شوند و بخاطر خود ورزش خلق می کنند، می گوید: قرنطینه فرصت مناسبی است تا بتوانیم فضاهای مختلف خانه را بخاطر بازی صغیر ها حاضر کنیم.

انتهای پیام