“انگ مدنی” ابتلا به کرونا مانعی برای درمان و پیشگیری

بوسیله گزارش ایسنا، حکیم مجید طاهری با رسیدن به پویش #علمی_شو سپهر یونسکو داخل ترویج علم، یادداشتی را با عنوان “ننگ اجتماعی خواه استیگما مرتبط با کرونا؛ جلوگیری از خلق کردن معضلی در خصوص این بیماری برای پیشگیری از گسترش کرونا” درون ورق اینستاگرامی کرسی یونسکو در ترویج معرفت منتشر کرد.

تو این یادداشت آمده است:

“ابتلا به کرونا به معضلی با ابعاد جهانی تبدیل شده است. درون حالی که کرونا از منظر پزشکی در مقایسه با سایر بیماری های تنفسی متشابه آنفلوآنزا یا سارس یک مصیبت با مقیاس سرایت والاتر تلقی می شود، اما استاندارد کشندگی کمتری دارد، اما به نظر می رسد از لحاظ اجتماعی در حال تغییر شدن به عنوان یک انگ اجتماعی است که شأن افراد مبتلا را مورد حمله خود قرار می دهد.

به این ذهنی که فرد مشغول بوسیله کرونا در پیاده شدن تحمل وهله درد و استرس شاگرد از بیماری و ترس از مرگ، ناچار است نگاه و احساسات سلبی دیگران مانند طرد، تحقیر و انواع تبعیض ها را از سوی اجتماع طاقت کند؛ به طوری که بوسیله رویت می رسد پیامدها و مشکلات شاگرد از انگ اجتماعی مرتبط با کرونا از خویشتن بلای ناگهانی دردناک زیرفون باشد.

این موضوع جهت خواهد شد که این افراد بیماری خویشتن را پنهان و معضلی انگیزه پیشگیری ابداع کنند، بدین ترتیب که باعث کاهش رغبت این دسته از بیماران برای ارتکاب آزمایش، مانعی در دسترسی به درمان و سایر خدمات حراست بهداشتی، حاضر بودن شرط به درمان و فاش نکردن بیماری می شود. از پرسنل بهداشتی درمانی درخواست می کنم نگاه درستی در خصوص این بیماری را بوسیله اجتماع انتقال دهند و صدالبته نقش رسانه ها زیاد اساسی است.”

به گزارش ایسنا، سپهر یونسکو در ترویج دانش به عزم مقابله با شبه علم، اخبار غیرعلمی و باورهای غلطی که این روزها پیرامون کرونا ویروس جدید در جامعه منتشر شده، پویشی را به نام «#علمی_شو» رویه اندازی کرده و از همه علاقه مندان به مباحث علمی درست، احضار می کند با تولید و ارسال پیام های کوتاه صوتی، تصویری و متنی، در راستای جایگزینی پندار و اقدام صحیح علمی تو اجتماع به جای هراس از این بحران، این پویش را مدد کنند.

کرسی یونسکو در ترویج علم از صاحبنظران، متخصصان و نیک اندیشان فراخوانی کرده است از طریق ایمیل فلک به نشانی [email protected]، صفحه اینستاگرام unescocps و کانال تلگرامی @unescocps بوسیله پویش “#علمی_شو بپیوندند.

انتهای پیام