موکب حسینی برای نوگلان جامانده

به گزارش ایسنا امروز تو آستانه ی اربعین حسینی  فداکار از مکتب های تهران با برگزاری مراسم نوحه خوانی، برپایی موکب و با روایت های مرتبط با اربعین مجاهدت دارند آنچه را داخل پیاده روی اربعین عارض می دهد، بخاطر معرفت آموزان تداعی کنند.

اندکی ازاین مراسم برای مقاطع بالاتر تحصیلی درون آمفی تماشاخانه دبیرستان برگزار شد و دسته های مشیت به ربط این سنت با جناب در روی  عریضی به اجرای دستور کار پرداختند.

بعد از این عادات صغیر ها در محوطه مدرسه با نوای لبیک خواه اباعبدالله مداح، ابتدا بوسیله برگزاری بخش دیگر این سنت می کنند.

*زمزمه نوحه قدم گام … توسط دانش آموزان

خبرنگار ایسنا در این روز و در آستانه اربعین حسنی در دبستان «بهشت» در منطقه 11 تهران حضور یافت. نوگلان این مدرسه با همراهی مداح، نوحه «قدم قدم با یه علم، ایشالله اربعین می آم سمت حرم» را زمزمه می کردند. برخی از دانش آموزان هم با داخل دست قبض درفش هایی این رسوم را همراهی می کردند. این گونه، نوگلان دبستان بخاطر دقایقی با سینه زنی به استقبال اربعین حسینی می روند.

تو بخشی از این رسوم چند نفر از دانش آموزان با درگاه در ظهر تریبون اول به مداحی می کنند و نوزاد ها با سینه زنی، با این مداحان نوگل همراه می شوند.

*موکب حسینی برای نوگلان

در بخشی از مدرسه، موکبی برای تداعی معرفت آموزان از زائران اربعین تعبیه شده وجود که تو آن مقدمات خوش آمد و خوراک دهی توسط خود بصیرت آموزان ایفا می شد. بصیرت آموزان در این رله صلواتی در کنار فدایی مادران، مقدمات چیدمان غذا را آماده می کنند. پس از مراسم، از بصیرت آموزان پذیرایی می شود و آنها راهی خانه می شوند.

 یکی از ناظمان مدرسه درباره ی برپایی موکب و برگزای مراسم اربعین حسینی در مکتب می گوید: ما اراده داشتیم که بچه ها علاوه پهلو آنچه که داخل تلویزیون یا درون رسانه ها می بینند، به صورت عملی با آن آشنا شوند. به همین ترانه در مدرسه برایشان موکبی را برگزار کردیم که خوش آمد داشته باشیم و دستور کار ای را به ترتیب برایشان ایفا کردیم. البته زیرا دبستان یک مجتمع آموزشی است و از مقطع پیش دبستان تا دوروبر ششم را محسوب می شود، برای دوره دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دستور کار پرعضله رطوبت را برگزار کردیم.

انتهای پیام