تحریم ها و غرض گرفتن به جای بخت ها لغو آشکار حقوق بین الملل و بشریت است

به گزارش ایسنا، به نقل از اداره فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ابوذر ابراهیمی ترکمان درهمایش بین المللی «اسلام تو جهان فراگیر» که دوم مهرماه در مسکو درون حال برگزاری است، با اشاره به نقش راویل عین الدین، مفتی اعظم و رییس اداره مسلمانان روسیه داخل هویت بخشی دینی و نهادسازی دینی داخل این کشور گفت: مواضع اصولی و همراهی آفرین او موجب شده اجتماع مسلمانان روسیه بتوانند بوسیله عنوان شهروندان مؤمن مسئول و متحد و همراه تو اجتماع روسیه و در جامعه جهانی نقش مثبتی انجام کنند. جمهوری اسلامی ایران قدیم با دیده حرمت به جدیت ها و مواضع ایشان نگریسته است.

وی با اظهار عوامل مؤثر بر شکل گیری افراط گرایی داخل دنیا اسلام اقرار کرد: خشونت هایی که امروز داخل جهان بوسیله نام قرض عرف دارد هیچ محور و اساس دینی ندارد. امروز فدایی بوسیله دنبال ابداع خشونت در گیتی هستند و دائم علیه مردمی خشونت می کنند به ویژه در فلسطین سوریه، یمن، عراق.

ابراهیمی ترکمان افزود: کسانی که بوسیله رفتارهای خشونت آمیز درون دنیا می پردازند بخاطر طولانی انسان ها و دولت بی آرامی تصمیم می گیرند، تندی می کنند و خودشان غریو دموکراسی و آزادی قاعده می دهند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر جهان عاری از خشونت و هراسناک گری گفت: افراط گرایان رحم و آزادی را به زنجیر کشیده اند ولی دم از آن می زنند. امروز در رأس آنان آمریکا و رژیم صهیونیسی ظلم عظمت به بشریت می کنند؛ بایکوت ها و غرض گرفتن به جای دولت ها الغا آشکار حقوق بین الملل و مردمی است.

وی با اشاره بوسیله عوامل مؤثر به خشکی امدن شکل گیری زیاده روی گرایی سلفی در جهان اسلام بیان کرد: امروز تکفیر و زیاده روی گرایی زاییده همین دولت ها هستند.  

اسلام دین جهانی است

ابراهیمی ترکمان با اظهار اینکه اسلام کیش جهانی است، اظهار کرد: از روزی که پیامبر عظیم الشأن اسلام، ندای رسالت سر داد اجتماع بشری را خطاب قرار عدل بیرون از جغرافیا و فام و نژاد؛ همه ابناء بشر مخاطب این سخن بودند.

وی افزود: آنچه داخل جهان معاصر با فرو ریختن فاصله ها و مرزها رُخ داده و جامعه جهانی را به یکدیگر نزدیک کرده، از منظر نگاه مسلمانان واقعی نه تنها نباید ما را با چالش ایدئولوژیک روشن کند بلکه باید این امکان فراهم آمده داخل سایه فناوری را، فرصتی برای نگاه به جامعه جهانی دید و از آن هراسی نداشت.

قامت شورای برجسته قیام فرهنگی دنباله عدل: آنها که از فرایندهای جهانی شدن، بر خاطرجمعی مانوس و آیین مسلمانی، التهاب دارند، پیام جهانی اسلام را در تفسیری مضیق درون محدوده کوزه ادراک خود محدود درک کرده اند و نتوانسته اند با روح جهانی این پیام هماهنگ شوند.

وی اعتراف کرد: پیام اسلام خطاب به «ناس» و «انسان» است. اسلام هر انسانی را درون هر لباسی با هر ویژگی قومی، نژادی، خونین و جغرافیایی تک خطاب راحتی می دهد و خواهان صبر گرفتن او در مسیر ایمان می ‎شود.

ابراهیمی ترکمان درون ادامه سخنانش، با اشاره به وضع کنونی گیتی اسلام گفت: وضع کنونی جهان اسلام نفقه هایی را بر ایمان دینی و جامعه مسلمانی تحمیل می کند که زیاد گزاف و گاه جبران ناشدنی است. چهره خشن و بی حساب دان که از مسلمان و آیین مسلمانی ترسیم شده است، موجب شده که پیام اشتیاق بخشی که می تواند روح بشر مضطرب و نیازمند آرامش و عدل و فهمیدن عفت را امان دهد با بیزاری و کدورت و ملال همخانه شود.

وی تأکید کرد: زیاده روی گرایی چنین بلایی کنار سر اسلام و آیین مسلمانی آورده است. کسانی که این روزها در مسجد، کلیسا، کنیسه، معبد و باشگاه با جامعه جهانی با نفرت رویارو می شوند، عمله ظالمانی هستند که سخن از احیای جنگ های صلیبی به میان می آورند و مسجد الاقصی را از نماد موافقت سه دین بزرگ ابراهیمی به کانونی بخاطر تعصبات مذهبی تبدیل کرده است.

ابراهیمی ترکمان اضافه کرد: این حلقه دو روی یک مسکوک هستند. چه عاملان کشتار صبرا و شتیلا و چه نفرت پراکنانی که در کلمبو و اسکندریه و سوریه و عراق و افغانستان درون دفاع از مسلمانی بذر نفرت دینی می کارند.

تعامل و همگرایی ادیان تو اجتماع جهانی

عضو شورای ممتاز قیام فرهنگی افزود: آنچه دستگاه امتیاز آدمی بر دیگر مخلوقات خداوند است فهمیدن و عمل است. آدمی به کمک پیل دراکه خود نیک را از بد نمره می دهد و به خشکی امدن مبنای آن می تواند به ارتکاب نیک یا بد دست بزند. به دیگر واج درک و عمل ویژگی مردم است متاسفانه برای گروهی از ابناء بشر امروز این دو ویژگی که آدمی را مسئولیت پذیر می درنگ به فراموشی امانت شده اند. چهره امام بشری در این رفتار پُر ضرر مخدوش شده است. تلاش برای پرده دری کوشش بخاطر زدودن دیگری و فرو افشاندن اصول انسانی، حاصل سودا آدمی با خود است و دامنه دشمنی ها و جنگ ها و برخوردها را افزودن داده است و جبهه های بدیع ای به روی مسلمانان گشوده شده است.

وی با تأکید بر مبارزه جدی با خشونت و افراطی گری داخل دنیا گفت: در شرق آسیا که کانون همزیستی مسالمت آمیز ادیان و آیین ها بود، هزاران روهنگیایی بی پناه در شعله های خشم و تندی دستگیر آمده اند. جهان اسلام توقیف مشکلی تازه شده است.

ابراهیمی ترکمان ادامه عدل: اگر استراحت است کنفرانس هایی از این نوع، بتواند گره ای از این مشکلات بگشاید باید بتواند نقاط تماس خود را با دیگر ادیان و آیین ها افزایش دهد و در عین حال با خلق کردن فاصله ای هوشمندانه بین تعصب و جهل مقدس دینی و روشن اندیشی و رواداری الگوهای تازه ای از مسلمانی نمایش کند که بتواند به گفتمان اشتراکی بشری تبدیل شود که همه ابناء بشر مخاطب آن باشند.  

وی در آخر سخنانش، خاطرنشان کرد: بار دیگر بخاطر همگی دوستانی که این کانون به همت آنان لباس پژمرده تعریف میفرستم و از آستان خداوند برای همه مسلمان آرامش و صلح و پیوند و ترقی و پیشرفت خواستارم.

 ابراهیمی ترکمان و آیت الله محمدعلی تسخیری، نایب برجسته مقام معظم رهبری در امور دنیا اسلام بنابر احضار رسمی مقامات روسی و به عزیمت شریک در اولیه دور گفت وگوی فرهنگی ایران و روسیه و همایش بین المللی «اسلام داخل گیتی شمول» راهی روسیه شدند.

مقدماتی دور گفت وگوی فرهنگی ایران و روسیه روز چهارشنبه (۳ مهرماه) با مشارکت، نهادهای علمی و تحقیقاتی دو کشور، اصحاب فرهنگ هنر و معرفت و حضور هیأت های عالی رتبه با امان سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه برگزار می شود. در این نشست علاوه به خشکی امدن ابراهیمی ترکمان، رییس سازمان نزاکت و ارتباطات اسلامی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس شورای عالی ادیان، محمدعلی ربانی، رییس مرکز مطالعات راهبردی و روابط فرهنگی این سازمان، دیگر افراد و اساتید به ارایه مقالات خود خواهند پرداخت.

انتهای پیام