احضار از طراحان و تولیدکنندگان برای عضویت در هم گذاری پوشاک مدارس

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اتحادیه پوشاک مدارس ایران، بی آرامی زمان با صیت گذاری سال ۹۸ با عنوان سال رونق تولید و با توجه به اهمیت توجه بوسیله پوشاک مدارس، هيئت قانونگذاری فرهنگی هنری طراحان و تولیدکنندگان پوشاک مدارس ایران با نظارت کارگروه ساماندهی مد و شکل کشور تشکیل شده و برای ثبت نام اعضا در بخش های متنوع مندرج داخل آئین نامه این هم گذاری فراخوان داده است.

انجمن پوشاک مدارس ایران متشکل از بسرنوشت شوم دچار کردن های طراحان، تولیدکنندگان پوشاک، بافندگان پارچه و نخ، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان ملزومات و خرج کار پوشاک مدارس، فرهنگیان، دانشگاه ها، مؤسسات و آموزشگاه های مد و لباس، انجمن و قد افتخاری است.

از عموم اهداف کلان هم گذاری فرهنگی هنری طراحان تولیدکنندگان پوشاک مدارس ایران می نبوغ به استعدادیابی، ساماندهی و ارتقا سطح آموزش و مهارت های تخصصی اعضا در حوزه پوشاک مدارس، پروگرام ریزی و پیگیری در انگیزه توانمندسازی و افزایش حجم های تولید و احاله نوآوری و تکنولوژی، جمع آوری بی وقفه آمار و معلومات صنفی و تجزیه وتحلیل آن جهت معاینه و تفحص درباره مشکلات و شناخت نیازها و اولویت های اعضا و تأمین نیروی انسانی موردنیاز با ایجاد بانک اطلاعاتی داخل رسانه های مجازی و مکتوب برای تمام عوامل مرزوبوم پوشاک مدارس اشاره کرد.

نیز تجسس و تحقیق درباره مشکلات و نارسایی های اقتصادی، شغلی و مهارتی تو موجب افزایش یکروز وری و سطح کیفی خدمات و نمایش پیشنهاد اصلاحی، علمی و عملی بوسیله اعضا، مدیران و مسئولان مربوط و حمایت از منافع صنفی و حرفه ای اعضا و استیفای حقوق و انتظار های مشروع و عرفی آن ها از قاعده ارائه پیشنهاد و ایجاد ماخذ مناسب و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی از دیگر اهداف این هيئت قانونگذاری عنوان شده است.

قوانین و ضوابط عضویت تو انجمن بوسیله شکل مفصل درون سایت هم گذاری به نشانی https://www.iranmodeschool.com/ آورده شده است.

انتهای پیام