آیین سنتی «گرگیعان» در شبیشه اهواز

همگی ساله همزمان با میلاد امام حسن مجتبی (ع) مراسم باستانی و کهن «گرگیعان» برگزار می شود. «گرگیعان» یا «قرقیعان» نام یک آئین سنتی رایج بین مردم تازی استان خوزستان، هرمزگان و کشورهای عربی نظیر عراق است که داخل نیمه ماه رمضان توسط کودکان ارتکاب می شود. کودکان با پوشیدن لباس های تازه و محلی یعنی دشداشه بخاطر پسران و عبا بخاطر دختران، بوسیله ساختمان های مختلف می روند و عیدی و شیرینی می گیرند. علیرضا محمدی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ / ۱۱:۰۱