ویدئو / سی ودومین نمایشگاه کتاب تهران و گرانی تاریخ

خبرنگار: فرزاد گمار / ‏‬ تصویربردار و تدوینگر: اسماعیل گلرخ